Aftale om leje af alarmsystemer og tilbehør eller køb via HomeSecure.dk
indgås med selskabet
HomeSecure ApS (CVR-nr. 36424125), Havnegade 69, 5500 Middelfart.

Version 180801-01, 1. august 2018

PRISER:
Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) inkl. 25 % moms.

ORDREBEKRÆFTELSE:
Bestillinger bekræftes pr. e-mail. Hvis der er problemer med levering informeres ligeledes på mail.
Ordrestatus kan følges via et link i ordrebekræftelsen
eller ved at bruge "Log ind " på HomeSecure.dk.

BETALING:                                
Der kan betales med: Dankort, VISA, VISA-Dankort og MasterCard. Vi tillægger ikke kortgebyrer.
Ved leje trækkes ved afsendelse oprettelsesbeløbet og abonnement forud frem til udgangen af den følgende måned. Herefter trækkes den månedlige leje den 1. i måneden for den pågældende kalendermåned. Ved køb trækkes betalingen ved afsendelse.
Betaling for bestilt installation trækkes tidligst på installationsdagen.
 
KUN I DANMARK TIL MYNDIGE PERS. OG REG. SELSKABER:
Køb/leje hos HomeSecure forudsætter en leverings- og installationsadresse i Danmark og køber/lejer er myndig eller et registreret dansk selskab.
En aftale kan annulleres af en forælder, hvis bestillingen er foretaget af en person under 18 år.

LEVERING:
Pakker leveres med GLS, Post Danmark eller lign. Ved leje betales ikke fragt. Ved køb oplyses evt. beløb for fragt ved bestillingen.
Ordrer afsendes så vidt muligt samme dag eller den følgende hverdag. Ved forsinkelser f.eks. pga. udsolgte varer orienteres via e-mail.

FORTRYDELSESRET:
Køber/lejer har 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af udstyret. Fortrydelsesretten udøves ved indenfor fristen at give entydig meddelelse om fortrydelsen på e-mail til [email protected] eller ved at benytte fortrydelsesknappen efter "Log ind" på HomeSecure.dk.

Fortrydelsesretten forudsætter, at det modtagne produkt returneres senest 14 dage efter meddelelsen om fortrydelse i væsentligt samme stand i original emballage. Det betyder, at alle dele skal fremstå som nye og ubrugte uden mærker, skrammer og ridser, så produktet kan leveres til en anden kunde som nyt. Hvis et produkt ikke fremstår som nyt og ubrugt eller emballagen ikke kan genbruges, kan der stadig fortrydes indenfor fristen, men der vil ske et fradrag i tilbagebetalingen svarende til den tabte værdi og om nødvendigt opkræves det nødvendige beløb til dækning af forringelsen.

Køber/lejer afholder omkostningerne ved at returnere.
 
RETURVARER SENDES TIL:
HomeSecure "Returvarer"
Løkkevej 22, 5500 Middelfart
 
Husk altid at sende varen tilbage i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelsen.

Når du returnerer en vare, bedes du som minimum angive navn, adresse og ordrenummer.
Vedlæg meget gerne en "RMA-formular" sammen med de returnerede produkter. Formularen ligger i pakken og den kan bestilles ved at skrive til [email protected]
Det letter ekspeditionen og vi kan hurtigere returnere din betaling.

Fortrydelse kan IKKE ske ved blot at nægte modtagelse ved levering.
Personlig aflevering af returvarer kun mod forudgående aftale.

Ved fortrydelse tilbagebetales købesum/oprettelsesbeløb og evt. forudbetalt abonnement ved at vi returnerer beløbet til din betalingskortkonto. Det gør vi snarest efter, at vi har fået varen retur og har kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelse.
 
NB: Vi modtager IKKE pakker sendt pr. efterkrav!
 
Har du sendt et produkt retur pga. fortrydelse kvitterer vi pr. mail, når vi har modtaget pakken.
I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse.

REKLAMATIONSRET:
Ved køb på HomeSecure.dk har du 24 måneders reklamationsret efter loven. Det betyder, at du ved en berettiget reklamation enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det betinger naturligvis, at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadevoldende adfærd. Efter 6 måneder indtil 24 måneder efter købet er det kunden, som skal sandsynliggøre mangler eller fejl ved produktet ved købet. Der skal reklameres inden 2 måneder efter du har opdaget manglen.

Brug gerne vores "RMA-formular". Det er ikke et krav, men det letter vores sagsbehandling og det minimerer ekspeditionstiden for reklamationen. Formularen ligger i pakken og den kan bestilles ved at skrive til [email protected] 

REKLAMATIONER SENDES TIL:
HomeSecure "Reklamation"
Løkkevej 22, 5500 Middelfart
 
Husk altid at sende varen tilbage i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelsen, således at vi kan tilbagebetale dig dine omkostninger ved berettiget reklamation.
Når du returnerer varen, bedes du angive navn, adresse og ordrenummer samt beskrivelse af fejl eller mangel ved produktet.
 
NB: Vi modtager IKKE pakker sendt pr. efterkrav!

Har du sendt et produkt ind pga. reklamation kvitterer vi pr. mail, når vi har modtaget pakken.
I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din reklamation.

ABONNEMENTSBETALINGER:
Leje af alarmudstyr hos HomeSecure indebærer betaling ved afsendelse med det oplyste betalingskort af oprettelsesbeløbet og abonnement forud frem til udgangen af den følgende måned. Herefter trækkes den månedlige leje den 1. i måneden for den pågældende kalendermåned.
Ved brug af "Log ind" på HomeSecure.dk kan du se tidligere ordrer, priser, betalinger og fakturaer samt gældende abonnementsdetaljer.
Ved indgåelse af abonnementsaftale og ved senere ændringer sendes e-mail med specificeret ordrebekræftelse.

KUNDENS ANSVARS-/HÆFTELSESFORHOLD OG FORPLIGTELSER:
Lejer forpligter sig til at vedligeholde det lejede udstyr ved almindelig rengøring og i overensstemmelse med manualerne for alarmudstyret.
Lejer hæfter for beskadigelse eller tab af det lejede udstyr.
Lejer udskifter for egen regning batterier i de trådløse sensorer og øvrige batteridrevne dele.
Lejer forpligtes til at meddele evt. adresseændring eller ændring af e-mail adresse ved at bruge "Log ind" på HomeSecure.dk.
 
Når lejer udskifter sit betalingskort eller det udløber, indtastes de nye kortinformationer ved at bruge "Log ind" på HomeSecure.dk og trykke på linket til betalingssystemet.

Ved manglende abonnementsbetaling pga. kortudløb eller af andre grunde sendes e-mail med opfordring til at indtaste nye kortoplysninger.
Ved fortsat manglende betaling 10 dage efter denne påmindelse sendes en rykker (rykkergebyr 100 kr.) og opfordring til at indtaste nye gyldige kortinformationer.
Ved fortsat manglende betaling 10 dage efter rykkeren betragtes aftalen som misligeholdt og aftalen ophører.
Lejer opfordres til at returnere de lejede produkter inden 10 dage. Lejer betaler forsendelsen.
Mellemværende iflg. lejeaftalen opgøres og der sendes faktura på det skyldige beløb.
Modtages udstyret ikke retur inden 10 dage, sendes en faktura på det skyldige beløb plus værdien af det lejede udstyret efter fradrag af afskrivninger.

HOMESECURES FORPLIGTELSER:
HomeSecure står inde for fortsat funktionalitet af det lejede alarmudstyr svarende til den almindelige reklamationsret, blot ikke begrænset til 2 år, men i hele lejeperioden.
Hvis der opstår en defekt i alarmsystemet, indsender lejer den defekte del til HomeSecure på samme måde som ved udøvelse af reklamationsretten.
Lejer hæfter selv for defekter og skader opstået pga. lejers forhold, fejlmontering, misligeholdelse og lignende.
 
OPSIGELSE:
Opsigelse af abonnement sker ved at sende en e-mail til [email protected] eller ved at bruge opsigelsesknappen efter "Log ind" på HomeSecure.dk.
Opsigelse kan ske med mindst 30 dages varsel til udgangen af en måned
og tidligst ved udgangen af de første 6 måneders leje.
Lejer er forpligtet til at returnere de lejede produkter inden 7 dage efter lejeaftalens ophør. Lejer betaler forsendelsen.
Vi kvitterer for modtagelsen på e-mail. Hvis værdiforringelsen på alarmudstyret overskrider afskrivningen (f.eks. hvis udstyret er beskadiget) er lejer forpligtet til at betale differencen.
Modtages udstyret ikke retur inden 15 dage efter lejeaftalens ophør sendes en faktura på det skyldige beløb inkl. den afskrevne værdi på udstyret (vi afskriver 2 % pr. måned ned til 20 % af nyværdi).

Lejeaftalen kan opsiges af HomeSecure med 3 måneders varsel, dog tidligst til udløb efter 12 måneders leje.

GDPR (General Data Protection Regulation) eller persondataforordningen:
HomeSecure beskytter personlige oplysninger i overensstemmelse med GDPR-reglerne. Vi indsamler ikke personfølsomme oplysninger, idet vi alene har brug for navn, adresse, e-mail og mobilnummer til brug for abonnementsaftalen og kommunikation med kunden. Vi opbevarer købs- og betalingshistorik for kundeforholdet, som kunden kan se ved "Log ind" på HomeSecure.dk. Kundeoplysninger videregives ikke til andre. Betalingskortoplysninger modtages og opbevares ikke hos HomeSecure, men alene hos Reepay A/S, som er en certificeret dansk betalingsformidler med speciale i abonnementsbetalinger med betalingskort. Indløsning af betalinger sker gennem Nets Denmark A/S (det tidligere PBS) for Dankort og gennem Clearhaus for VISA og MasterCard (Clearhaus er en dansk kortindløser for 7.500 webshops i 29 lande).
Vi benytter cookies på HomeSecure.dk for at give den bedst mulige oplevelse på hjemmesiden. Brug af cookies er beskrevet under "Behandling af data".